Search
Close this search box.

Donaldson TORIT DCE

Donaldson Патронни филтърни системи

Donaldson Патронни филтърни системи

Като изобретател на патронните филтърни системи, Donaldson Torit® предлага най-пълната гама от патронни филтърни системи, които повишават рентабилно производителността и ефективността на производството.

Нашите патронни филтърни системи са проектирани да улавят широкия спектър от прахови частици в производствена среда.

Приложения:

Donaldson Системи за торбични филтри

Ние предлагаме пълна гама от мощни торбични филтърни системи, които събират праха от производството Торбичните филтърни системи се използват за събиране на промишлен прах, като осигуряват пълна гама от решения – от досаден прах до технологични процеси. Повече от 50 години на изключително тежки прахови натоварвания, като събраният прах може да бъде върнат в производствения процес, което намалява производствените загуби и осигурява чиста и здравословна работна среда. Нашите най-известни системи за ръкавни филтри са Dalamatic®, Unimaster®, Syvac, които поддържат производствения процес чист и непрекъснат.

Приложения:

Donaldson Филтърни системи на за екстракция на мъгли и изпарения

Усъвършенствана технология, която улавя субмикронни замърсители – мъгли и изпарения от металообработката на машини с ЦПУ. Donaldson Torit® е разработил широка гама от аспиратори, които осигуряват чист въздух за служителите и чиста работна среда, като например чисти подове, работни повърхности без мазнини и незалепващо покритие.

Събраните мъгла и изпарения от охлаждащите течности се връщат като кондензат в машината с ЦПУ чрез усъвършенствана филтърна технология и се използват отново в по-нататъшните работни процеси.

Приложения:

Donaldson "ATEX" oборудване

Всичко по ваше желание, консултирайте се с нас !!!

Приложения: